: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 22/3/2540 : :


Tamgmay
ชื่อ-นามสกุล : 
Somruethai  Kamman
ชื่อเล่น : 
Tamgmay
วันเกิด : 
22 มี.ค. 2540
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
manetchaya@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :